7 miliona EUR za SME

11.06.2013.

“Zadovoljstvo nam je što smo u prilici podržati Sberbank BH sa ovim novim ugovorom. Planovi Sberbank BH za rast u SME području jednako kao i uvođenje novih proizvoda za stambeno finansiranje u potpunosti su u skladu sa EFSE investicionom strategijom”, izjavila je predsjedavajuća EFSE Upravnog odbora Monika Beck.

“Posvećeni smo planovima rasta u narednim godinama, te smo ponosni što se možemo osloniti na EFSE i njihovu finansijsku podršku za ostvarenje ovih planova. Dodatno, ova nova kreditna linija nam omogućava da postanemo manje zavisni od drugih izvora finansiranja”, naglasio je član Uprave Sberbank BH Denis Hasanić.

Bivša Volksbank BH d.d. u februaru 2013. godine postala je Sberbank BH d.d., nakon što je Sberbank grupacija preuzela Volksbank International AG tokom 2012. godine. Prošle godine je portfolio banke porastao za 10,2 %. Iako je tradicionalno bila fokusirana na poslovanje sa stanovništvom, banka je trenutno u procesu rebrendiranja i restruktuiranja procesa sa ciljem iskorištavanja sinergijskih efekata Sberbank grupe i stavljanja snažnijeg fokusa na SME sektor.  

Kombinujući stručnost i fokus svojih zaposlenika na potrebe i želje klijenata, Sberbank je jedinstven bankarski partner u povezivanje i učvršćivanju veza između poslovnih zajednica u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Rusiji i Zajednici Nezavisnih Država (ZND). Pristup koji podrazumijeva bankarsko savjetovanje svakog pojedinačnog klijenta i obezbjeđuje uslugu u potpunosti prilagođenu klijentima kreiranu da zadovolji njihove specifične potrebe jednako kao i da ispuni standarde kvaliteta Sberbank.

Sarajevo, 06. juni 2013 – Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (EFSE) potpisao je 10 miliona EUR vrijedan ugovor sa Sberbank BH u Sarajevu. Od ovog iznosa, tri miliona EUR će biti namijenjeno za stambene kredite, a sedam miliona EUR za kreditiranje mikro i malih preduzeća. Kreditna linija omogućava Sberbank BH da dodatno ojača svoj već veoma uspješan program finansiranja sektora mikro i malih preduzeća (SME) i da uvede nove proizvode namijenjene stambenom finansiranju.