Agencija za podršku i promociju investicija Turske i Sberbank Rusije potpisali su Memorandum o razumijevanju

05.12.2012.

Prema Memorandumu, strane su se dogovorile da će ojačati veze kroz saradnju u investiranju, da će omogućavati identifikaciju i provedbu investicionih projekata u Rusiji i Turskoj i da će promovirati investicijsku klimu dvije zemlje. Uz to, Memorandumom je omogućeno pružanje pomoći putem razmjene informacija i preporuka tokom promocije investicionih projekata i transakcija.

Potpisivanje je izvršeno za vrijeme radne posjete predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina Turskoj.

Herman Gref je dao svoj komentar: „Investiciona saradnja između Rusije i Turske se aktivno razvija. Potpisivanje Memoranduma s turskom agencijom koja ima veliko iskustvo u promoviranju investicijskih projekata će osnažiti poziciju grupacije Sberbank u Turskoj ”.

 

Sberbank Rusije je najveća banka u Rusiji i drži gotovo trećinu sve aktive bankarskog sektora u Rusiji. Centralna banka Ruske Federacije je osnivač i većinski dioničar Sberbank, koja posjeduje 50% ukupnog dioničkog kapitala s udjelom od jednog glase više u odlučivanju. Ostale dionice su u posjedu više od 245,000 pojedinaca i institucionalnih investitora. Banka ima najveću distributivnu mrežu u Rusiji s preko 19.000 filijala i ekspozitura u 20 zemalja, uključujući i zemlje Komonvelta neovisnih zemalja, središnje i istočne Europe i Tursku. U septembru 2012. godine, Sberbank je okončala akviziciju DenizBank AS koja je rangirana kao 6. banka među privatnim bankama i kao 9. banka od svih turskih banaka prema ukupnoj konsolidiranoj aktivi.

Banka ima opću bankarsku dozvolu br. 1481 koju je izdala Banka Rusije.

Službena internet stranica je www.sberbank.ru.

3. decembra 2012, Istanbul – Agencija za podršku i promociju investicija Turske (ISPAT) i Sberbank Rusije potpisali su danas Memorandum o razumijevanju. Ilker Aycı, predsjednik Agencije, potpisao je Memorandum ispred Agencije, a Herman Gref, izvršni direktor i predsjednik Uprave Sberbank, potpisao ga je ispred Sberbank Rusije.