Akcija Paket od srca

01.11.2012.

Sberbank BH d.d. kreirala je novi štedni proizvod i štedno – kreditni paket proizvoda sa humanitarnim karakterom, pod nazivom Paket od srca.

Ovim paketom proizvoda, Banka nudi mogućnost korištenja kreditnih kartica i prekoračenja po tekućem računu za klijente koji žele da svoju ušteđevinu uvećaju uz vrlo atraktivne kamatne stope. Klijenti sami kreiraju paket prema svojim potrebama.

Pružanjem podrške zajednici u kojoj djeluje, te na taj način izražavajući društvenu odgovornost, Sberbank BH nastoji svim svojim aktivnostima doprinijeti i opštoj dobrobiti bosansko hercegovačkog društva. Po okončanju akcije, Banka će donirati znatan iznos humanitarnom fondu OTVORENA MREŽA, iz vlastitih sredstava prikupljenih tokom akcije.

Dodatne informacije o akciji možete dobiti na web stranici www.Sberbank.ba, kao i u svim poslovnicima Sberbank BH.

S poštovanjem

Sberbank BH d.d.

PR/Marketing odjel

Kontakt osoba: Naida Kundurović, 033 295 635

Sberbank BH već od 2000. godine posluje na prostoru Bosne i Hercegovine, te svoje usluge pruža građanima i pravnim licima. Početkom ove godine postala je članica grupacije Sberbank Rusija nakon okončanja transakcije prodaje Sberbank International AG (VBI), krovne institucije Sberbank BH.

Sberbank je najveća ruska banka, kojoj pripada 27% ukupne bankarske aktive u Rusiji i zapošljava preko 240.000 ljudi. Osnivač i većinski dioničar Sberbank je Centralna banka Rusije sa više od 60% dionica sa pravom glasa. Banka raspolaže najvećom mrežom poslovnica sa preko 19.000 ekspozitura te pored Sberbank International-a posjeduje i banke-kćerke u Kazahstanu, Ukrajini, Bjelorusiji i Turskoj kao i ispostavu u Indiji te predstavništva u Njemačkoj i Kini.

OBAVIJEST ZA MEDIJE