Bitka banaka - Međunarodna studentska olimpijada na temu upravljanja bankom

12.11.2012.

Sberbank je jedan od organizatora i generalni partner projekta.

Olimpijada se održava već treću godinu zaredom, a na zadnjem takvom takmičenju učestvovalo je više od 5.000 studenata sa vodećih univerziteta iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i Kazahstana.

"Bitka banaka" se bazira na sveobuhvatnoj ekonomskoj simulaciji, odnosno kompjuterskom modelu koji imitira proces upravljanja poslovnom bankom u virtuelnom ekonomskom okruženju. Aplikacija osigurava ravnopravni tretman svih timova koji sudjeluju u projektu, kao i nepristranu ocjenu načina kojim se bankom upravlja.

Za vrijeme Olimpijade sudionici će imati mogućnost ući u ulogu top-menadžera virtuelnih banaka kojima će upravljati u razdoblju od 4 virtuelne godine igre. Timovi - koji će se sastojati od 3-4 člana – morati će razvijati i neprestano implementirati svoje strategije poslovanja, kao što su donošenje strateških odluka i analiza financijskih rezultata.

Prva faza selekcije se provodi online, dok će se najbolji timovi suočavati "oči u oči" na polufinalima koja će se organizirati u regionalnim bankama Sberbanke. Zaključno, 10 najboljih studentskih timova iz Rusije, CIS-država i iz banaka iz CEE regije (u kojima Sberbank ima banke-kćeri) sastat će se u martu 2013. u Moskvi kako bi se proglasio međunarodni pobjednik projekta upravljanja poslovnom bankom.

Sberbank će najboljim timovima dodijeliti vrijedne nagrade, a glavna nagrada je učešće na radionici za pripravnike u jednoj od najvećih međunarodnih poslovnih banaka.

Sergey Gorkov, Zamjenik Predsjednika Uprave Sberbank of Russia, tom je prilikom izjavio: "Ulaganje u edukaciju i nauku su ključne oblasti u kojima je Sberbank aktivna".

Studenti koji bi se željeli prijaviti za ovaj projekat ne smiju biti stariji od 25 godina, te moraju biti studenti dodiplomskih, postdiplomskih i specijalističkih studija. Prijave su moguće do  02. decembra, i to na sljedećoj internet adresi: www.banksbattle.com

Sberbank
Alexander Baziyan

Odjel za odnose s javnošću

Tel. +7(495) 957 5721

media@sberbank.ru

Sberbank je najveća ruska banka koja drži oko trećinu ukupne aktive ruskog bankarskog tržišta. Osnivač i većinski vlasnik Sberbanke je Bank of Russia (središnja banka Ruske Federacije) koja drži 50% ukupnog dioničkog kapitala + 1 dionicu s pravom glasa. Ostale dionice banke drži više od 245.000 malih dioničara (pravnih i fizičkih osoba, te institucionalnih ulagača). Banka upravlja najvećom mrežom poslovnica u Rusiji, s više od 19.000 poslovnica, kao i bankama-kćerima odnosno predstavništvima u više od 20 zemalja, uključujući zemlje CIS-a (Commonwealth of Independent States - Udruženje Nezavisnih Zemalja), CEE-regije i Tursku. U septembru 2012. Sberbank je zaključila ugovor o kupovini turske DenizBank koja je 6. po veličini privatna banka u Turskoj, odnosno 9. turska banka prema ukupnoj konsolidiranoj aktivi.

Banka posluje temeljem odobrenja za rad broj 1481, koje je izdala Ruska središnja banka.

Internet-stranica: www.sberbank.ru

Sberbank i Ruska predsjednička akademija za ekonomiju privrede i javnu upravu organiziraju edukativni projekat nezapamćene veličine, i to za studente iz svih ruskih regija, iz država CIS-a (Commonwealth of Independent States - Udruženje Nezavisnih Zemalja), kao i iz svih država iz CEE-regije na koja se Sberbank trenutno širi (Slovačka, Češka, Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija) pod nazivom Bitka banaka.