Detaljnije informacije o načinu i uslovim apliciranja za donacije u okviru kampanje Pravi potez koja se realizuje u saradnji sa bh. fudbalerom Emirom Spahićem

11.03.2014.

Prijava za donaciju školama fudbala

Period apliciranja od 10.3. od 18.4.
Aplikant: svaka registrovana škola fudbala

Neophodna dokumentacija:

  • dokaz o registraciji škole - kopija izvoda iz sudskog ili drugog adekvatnog registra
  • profil škole - pregled osnovnih informacija o školi - broju polaznika, području na kojem djeluje, fudbalski klub sa kojim sarađuje,...
  • izvori finansiranja u 2013. g
  • opis projekta za koji se aplicira
  • plan rada za 2014. godinu

Prijave slati isključivo na mail: sponzorstva@sberbank.ba

Banka zadržava pravo traženja dodane dokumentacije u fazi selekcije i finalnog odabira škola.