Donacija računara bolnici u Zenici

25.04.2014.

Donacija računara za Kantonalnu bolnicu Zenica

Jasmin Malićbegović, direktor regije Zenica danas je u ime Sberbank BH uručio donaciju računara prim. Dr. Fadilu Šabanoviću, direktoru JU Kantonalna bolnica Zenica. Donacija je namijenjena za unaprjeđenje informacionog sistema, te indirektno poboljšanje usluga pacijentima Kantonalne bolnice Zenica. Donirano je ukupno šest računara.

„Ova donacija je mali doprinos našoj uspješnoj saradnji. Drago nam je da smo u prilici donirati ove računare i unaprijediti rad Kantonalne bolnice Zenica, posebno jer će donirani računari u jedinstven informacioni sistem Bolnice uvezati i Službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koja zbog svoje dislociranosti od ostalih bolničkih službi do sada nije bila uvezana u informacioni sistem Bolnice, pa je samim time značaj ove donacije još veći“, istakao je Jasmin Malićbegović, direktor regije Zenica u Sberbank BH.

Ovim povodom direktor JU Kantonalne bolnice Zenica Prim. dr Fadil Sabanovič iskazao je svoju iskrenu zahvalnost Sberbank BH d.d. na spremnosti da pomogne u podizanju kvaliteta i unapređenja informacionog sistema Bolnice te izrazio nadu da će se saradnja Bolnice i ove finansijske institucije nastaviti i ubuduće na obostrano zadovoljstvo.