EBRD kredit u iznosu od 10 miliona EUR za SME sektor

10.12.2013.

Od 2012. godine Sberbank BH aktivno širi svoje poslovanje putem investiranja u infratrukturu, razvoj novih proizvoda i modernih poslovnih servisa. Banka trenutno diverzificira svoje poslovanje sa posebnim težištem na SME sektoru, što će koristiti lokalnim preduzećima kojima je pristup dugoročnom finansiranju često otežan.

Libor Krkoška, direktor kancelarije EBRD u Sarajevu, izjavio je: “Zadovoljstvo nam je zbog potpisivanja ovog ugovora o kreditu sa Sberbank jer na taj način znatno jačamo podršku malim i srednjim preduzećima. Obezbjeđenje dugoročnog kreditiranja je od ključne važnosti za stabilan ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.”

“Mala i srednja preduzeća su veoma važna za naše poslovanje. Ove kompanije vidimo kao ključne faktore ekonomskog rasta, tako da sa zadovoljstvom najavljujemo dostupnost novih sredstava za mala i srednja preduzeća“, dodao je Edin Karabeg, direktor Sberbank BH.

Kreditiranje SME je ključno obilježje aktivnosti EBRD. U procesu jačanja ekonomskog oporavka nakon krize, važnije je nego ikada podržati lokalne firme koje čine okosnicu svake jake i održive ekonomije. Razvoj SME sektora u Bosni i Hercegovini bio je u fokusu prethodnih godina pri čemu su unapređenje regulatornog okvira, poslovno okruženje i pristup finansijama identifikovani kao ključna pitanja.

Obezbjeđivanjem nove kreditne linije za Sberbank BH nastavlja se uspješna saradnja između Sberbank, najveće ruske banke i EBRD sa ciljem podrške malim i srednjim preduzećima. EBRD već uspješno sarađuje sa Sberbank u Bjelorusiji, Kazahstanu i Turskoj kroz podršku projektima SME i energetske efikasnosti.

EBRD odobrila kredit od 10 miliona eura Sberbank BH za dalje kreditiranje malih i srednjih preduzeća (SME). Sredstva su obezbijeđena u sklopu „Finansijskog okvira za Zapadni Balkan i Hrvatsku“ sa ciljem pružanja podrške bankama i nebankarskim finansijskim institucijama u kreditiranju malih i srednjih preduzeća.