Intervju sa predsjednikom Uprave

16.01.2013.

1. Promjene u vlasništvu i Upravi banke vjerovatno će donijeti određene promjene, ne samo za banku nego i za cjelokupno tržište. Šta je to novo što će se desiti unutar banke i na bankarskom tržištu BiH?

Dolazak Sberbank u BiH označava i novi početak u našem poslovanju. Nakon što je Sberbanka postala vlasnik Sberbank International u februaru 2012 godine, zakoračili smo u obiman proces integracije. Međutim, niti u jednom trenutku nismo izgubili kontakt sa klijentom koji je u centru naše pažnje. Sa novim, priznatim imenom nastavljamo poslovanje, sa ciljem da postanemo lideri u bankarskom sektoru BiH, koje krasi inovativnost, fokusiranost i pouzdanost.

Zahvaljujući svom kapitalu i pristupu izvorima finansiranja, Sberbank ima jedinstvenu mogućnost za dalji rast na tržištima zemalja Centralne i Istočne Evrope. Također, Sberbank ima kontakte sa mnogobrojnim svjetskim kompanijama, što otvara vrata i potencijalnim investitorima u BiH. Dovoljno je da spomenem da je ovo banka sa preko 240, 000 zaposlenih i koja ima historijat poslovanja dug 170 godina, te samo u Rusiji ostvaruje 45% prihoda svih banaka. Građani BiH mogu i trebaju očekivati novine od Sberbanke.

2. Sberbank je zadržala brand i vizuelni identitet, za sada, hoće li tu doći do promjene u Sberbank?

Svakako. Trenutno prolazimo kroz proces Rebrendinga, odnosno prelaza iz Sberbank vizuelnog identiteta u Sberbank. Vrlo vrijedno radimo na svim poljima da što uspješnije sprovedemo tranziciju.
S druge strane, nama uskoro predstoji službeno otvaranje naše glavne rebrendirane filijale u Štrosmajerovoj ulici u Sarajevu, pod Sberbank logom.

Pred nama je period marljivog rada, ali i uzbudljivo vrijeme dok se bude odvijala promjena Sberbank u Sberbank. To je novo i jedinstveno iskustvo za sve nas. Vjerujem i znam da će naš tim za rebrendiranje uspjeti implementirati uspješnu kampanju i da će naši stari i potencijalni klijenti prepoznati uloženi trud i dodatnu vrijednost.

3.  S obzirom na to da je Sberbanka vrlo snažna i može pružiti značajnu podršku Sberbank BH, možemo li u budućnosti očekivati agresivnije širenje banke na bh. tržištu kroz otvaranje novih poslovnica, preuzimanje drugih banaka...?

Namjera Sberbank je da ojača i razvije prezete poslove. To uključuje i BiH. Razvijamo najbolje usluge prema klijentima, gradimo mostove prema drugim državama, podržavamo privredu u BiH, u smislu pojačanja spoljno trgovinskih odnosa, privlačenja stranih investicija i poticanje postojećih investitora u zemlii na dalja ulaganja. Trenutno smo fokusirani na Rebrending i uspješnu integraciju u Sberbank grupaciju.

4. Većina banaka, koje posluju u BiH, u vlasništvu su banaka iz zemalja koje su manje-više pogođene krizom u eurozoni, tako da su njihovi planovi u BiH na neki način na stand byu, Sberbanka je u potpuno drugačijoj situaciji. Da li je to prilika za Sberbanku i kako je iskoristiti?

Već sam ranije spomenuo da sa Sberbank dobivamo na snazi, obzirom da je to priznato ime u bankarstvu, te uz njihovo iskustvo, reputaciju, stabilne izvore finansiranje i naprednu tehnologiju možemo izgraditi snažan brend.

5. Kakvi su poslovni rezultati banke u protekloj godini i gdje će Sberbank BH biti u odnosu na konkurenciju na kraju ove godine?
 

Sberbank BH krasi dugogodišnja tradicija i spada među vodeće srednje staležne banke na našem tržištu. Naše osnovno strateško usmjerenje je stvaranje i razvijanje bliskog odnosa sa našim klijentima. U prvih pola godine poslovanja, Banka bilježi dobit u iznosu od 2,7 miliona KM, dok bilansna suma iznosi 743 miliona KM. Što se tiče depozita klijenata, oni iznose 317 miliona KM i u odnosu na isti period prošle godine Banka bilježi rast depozita za 6%. Stopa adekvatnosti kapitala iznosi 18,7%, što zajedno sa visokim faktorima likvidnosti ukazuje na jak i visok potencijal trenutnog i budućeg rasta.

Konstantno prilagođavanje savremenim zahtjevima, kao i poštovanje potreba domaćeg tržišta, samo su od nekih smjernica koje će Sberbank BH i dalje slijediti u svom poslovanju kada u februaru i službeno postane Sberbank BH. Naš cilj u 2013. godini je izgraditi visoko efikasnu, inovativnu organizaciju sa snažnom korporativnom kulturom. Kao podružnica svjetskog brenda, Sberbank BH ima za cilj da postane najpoželjniji poslodavac i najinovativnija Banka u zemlji i regionu.

Kontakt za medije:
Naida Kundurović
PR Manager
Marketing i Komunikacije
Marketing & Communications


Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 295635
Fax: +387 33 295603