Izgradite svoju karijeru

Naš idealan kandidat

Naš idealan kandidat je osoba koja je spretna u komunikaciji, spremna da uči od drugih i prilagodi se novoj radnoj sredini kao i da dijeli informacije, znanje i iskustvo. Tražimo aktivnu osobu kako u radu tako i u planiranju kompleksnih i izazovnih zadataka, osobu koja postavlja jasne ciljeve za sebe i za organizaciju i ostvaruje ih sa entuzijazmom i energijom. Naš idealan kandidat je osoba koja ima jasan osjećaj za tržište, poznaje klijente sa kojima radi, konkurenciju, regulativu, te zna na koji način se baviti istim. Njegujemo inovativnost i trebamo osobe koje znaju dobro prosuditi koje kreativne ideje i sugestije bi mogle dati rezultate, te one koji imaju želju za usavršavanjem.

Šanse za karijeru - konkursi

  • Otvorena radna mjesta - prijavu možete dostaviti ukoliko želite da se prijavite na otvoreno radno mjesto
  • Samoinicijativna prijava - prijavu možete dostaviti i ukoliko trenutno nije otvoreno radno mjesto, jer mi uvijek tragamo za najboljim i najtalentovanijim pojedincima
  • Studentska praksa - ukoliko ste student fakulteta te vam je potrebno da steknete i praktično iskustvo spremni smo ponuditi mogućnost obavljanja studentske prakse, prema našim potrebama i mogućnostima.

Odvojite vrijeme i recite nam što više o sebi. Dobro struktuiran profesionalan CV i dobro pismo motivacije pomoći će našem sektoru Upravljanja ljudskim resursima da prepozna relevantno iskustvo i motivaciju koju posjedujete.

Oglasi za posao

Samoinicijativna prijava

Čak i ako nema trenutno otvorenih konkursa za posao koji odgovaraju Vašem profilu, sa zadovoljstvom ćemo primiti Vašu samoinicijativnu prijavu u kojoj navodite znanje i iskustvo.

Zainteresovani ste?

Očekujemo Vašu online prijavu!

Prijavite se na konkurs, ili pošaljite samoinicijativnu prijavu