Javni poziv privrednim subjektima u cilju prikupljanja prijava za odabir korisnika kreditne linije Sberbank BH d.d. i općine Novi grad Sarajevo

16.05.2022.

Javni poziv privrednim subjektima u cilju prikupljanja prijava za odabir korisnika kreditne linije Sberbank BH d.d. i općine Novi grad Sarajevo