Konkursi

Samoinicijativna prijava

Čak i ako nema trenutno otvorenih konkursa za posao koji odgovaraju Vašem profilu, sa zadovoljstvom ćemo primiti Vašu samoinicijativnu prijavu u kojoj navodite znanje i iskustvo.

Zainteresovani ste?

Očekujemo Vašu online prijavu!

Prijavite se na konkurs, ili pošaljite samoinicijativnu prijavu