Sjedište i poslovnice Banke

Sjedište banke

ASA Banka d.d. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo


www.asa-banka.ba
info@asa-banka.ba


Pravni podaci

Općinski sud u Sarajevu MBS 65-02-0023-11
Račun kod Centralne banke Bosne i Hercegovine broj: 140-101-00000005-18
JIB 4200072900000
PIB 200072900000
SWIFT SABRBA22
IBAN BA 391401011200071132

Vaše mišljenje nam je važno

Ukoliko imate pitanje, želite uputiti pohvalu, prijedlog ili kritiku, molimo Vas popunite i pošaljite kontakt obrazac u nastavku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije sa Vama, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima.