Kontakti

Generalni kontakt
Tel.: +387 33 294 700
+387 33 954 700

zaposlenje@sberbank.ba

Samoinicijtivna prijava
Molimo koristite prijavni obrazac!
 


Društveni mediji
Potražite nas i na LinkedIn-u and Facebook stranicama.


Prijavite se na konkurs, ili pošaljite samoinicijativnu prijavu