Na račun društva Crveni križ/krst Bosne i Hercegovine moguća je uplata humanitanih priloga iz inostranstva bez naknade za obradu priliva

26.05.2014.

Sberbank BH je omogućila uplate bez naknade za obradu priliva iz iniostranstva za humanitarne priloge za pomoć poplavama uroženim područjima.

Račun za pomoć otvoren je kod Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Podaci za uplate su slijedeći:
 
Vlasnik računa: Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

Broj računa: 140 101 1200153388

Naziv banke: Sberbank BH

Adresa banke: Fra Anđela Zvizdovića 1

SWIFT: SABRBA22

Šifra banke: BA 391401011200153388