Najuspješnija godina za Sberbank BH

16.05.2022.

Za Sberbank BH ovo je najuspješnija godina u historiji banke. Ambiciozan strateški plan praćen je jasnim fokusom na zadovoljenje potreba klijenata kroz kvalitetno upravljanje portfeljem, neophodnosti daljnje digitalne transformacije i odgovoran pristup prema okolišu.    

„Bankarstvo je jedna od najinovativnijih industrija“, često ističe predsjednik Uprave Sberbank BH Jasmin Spahić, koji je na čelu Banke posljednje četiri godine. Zato posebnu pažnju poklanja korisničkom iskustvu i pridaje veliku pažnju zadovoljstvu klijenata. „Iako će ovo biti naša najbolja godina u smislu parametara profitabilnosti, ono po čemu se odvajamo od drugih, i na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da smo najbolje ocjenjena banka u dijelu kvalitete servisa mjerenom indeksom zadovoljstva klijenata“, naglašava Spahić.    

U 2021. godini Sberbank BH je redizajnirala mobilnu aplikaciju, te predstavila novu uslugu mTransfer. Nije potrebno znati 16-cifreni broj računa već je dovoljno izabrati broj mobilnog telefona iz imenika da se izvrši transfer novca putem mTransfera. Banka je također uvela i digitalne garancije za pravna lica kako bi klijenti putem internet bankarstva bez dolaska u banku mogli doći do svojih garancija. Ova usluga ima posebnu važnost u današnjem vremenu hitnosti u rješavanja pitanja i povećanog opreza za zdravlje ljudi.

Prema istraživanju kompanije za ispitivanje tržišta Valicon upravo korisnici Sberbank BH mobilnog i internet bankarstva najviše preporučuju navedene aplikacije na bankarskom tržištu. Najviše su općenito zadovoljni sa sigurnošću, načinom aktivacije ili pristupa aplikaciji, ali i tehničkom funkcionalnošću, te izborom usluga koje se mogu obaviti.

Sberbank BH ostaje posvećena digitalnoj transformaciji i u narednom periodu što je potvrđeno sredinom godine imenovanjem Sanje Primorac Brkić za člana Uprave nadležnu za IT, Sigurnost, Operacije, Organizaciju i upravljanje projektima i procesima. „Nastavljamo raditi na dodatnom unapređenju ICT infrastrukture, razvoju novih aplikativnih rješenja, optimizaciji procesa kao i podizanju nivoa IT sigurnosti“, ističe Primorac Brkić.

Bankarska industrija u Bosni i Hercegovini uspješno je odgovorila na izazov pandemije. Sačuvana je likvidnost i stabilnost sektora, koji je veliki oslonac cijeloj privredi. Upravo je Sberbank BH pokazala posvećenost razvoj bh. ekonomije kroz rast kreditiranja pravnih lica i to četiri puta veće od prosjeka tržišta. Istovremeno, Banka ima i najnižu stopu udjela loših kredita na tržištu što je pokazatelj odgovornog i kvalitetnog upravljanja.

„Banka će i dalje biti posvećena finansiranju infrastrukturnih projekata, ali će poseban akcenat biti stavljen na projekte koji idu u smjeru očuvanja životne sredine. Pandemija je pokazala na koji način jedna ovakva pojava može da utječe na ekonomiju cijelog svijeta, ali sam siguran da prijetnje od klimatskih promjena mogu imati veće posljedice po svjetsku ekonomiju“, ističe Enver Lemeš, član Uprave Sberbank BH.

Sberbank BH je samoodrživa finansijska institucija koja kroz svoje aktivnosti namjerava pozitivno utjecati na održivost zajednice u kojoj djeluje. S tim u vezi Banka će posebnu pažnju posvetiti implementaciji ekoloških, socijalnih i upravljačkih kriterija ulaganja (ESG) kako bi pokušala kreirati pozitivnu društvenu promjenu i minimizirati ekološku štetu.

„Sberbank BH je visoko likvidna banka, uz kapitalnu adekvatnosti koja je značajno iznad zakonskog minimuma, što je jasan pokazatelj posvećenosti banke da vodi odgovornu politiku kreditiranja, te upravljanja finansijama i rizicima“, ističe Jasmina Dobrača, član Uprave Sberbank BH. „U narednoj godini klijenti od nas mogu očekivati još bolje rezultate, te da im i dalje budemo povjerenja vrijedan finansijski partner u ostvarenju planova i ciljeva“, zaključuje Dobrača.