Nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

14.11.2022.

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će od 01.12.2022. godine biti u primjeni nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima.

Vaša ASA Banka Naša i snažna