Novi kartični procesni centar u Sberbank BH

28.12.2015.

Prelazak na novi kartični procesni centar

Sa ciljem unaprjeđenja kvaliteta usluga Sberbank BH prelazi na novi procesni centar za kartično poslovanje koji će omogućiti kvalitetniju i pouzdaniju uslugu.


Zbog implementacije novih tehnoloških rješenja, postoji malamogućnost zastoja u korištenju kartica 25.11. u periodu  od 10 do 14 sati. Unapijed se izvinjavamo na eventualnim neugodnostima.

Prelazak bankomata na novi procesni centar će se vršiti sukcesivno, od 27.11. do16.12.  u skladu sa definisanom dinamikom.
Tokom zamjene softvera bankomati će biti van funkcije maksimalno tri sata.