Obavijest klijentima!

03.10.2012.

Cijenjeni klijenti,

U ciju povećanja kvalitete naših usluga, Banka je napravila nove korake u pravcu unaprijeđenja sistema rada.

Radi prelaska na novi informacioni sistem, Banka Vas obavještava o izmijenjenom režimu rada svih svojih poslovnica u predstojećim danima:

·        u petak, 05.10.2012., Banka će raditi do 16.00 sati;

·        u subotu, 06.10.2012., Banka neće raditi sa klijentima;

·        u ponedjeljak, 08.10.2012., Banka neće raditi sa klijentima.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaša Sberbank BH d.d.
 

PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM (četvrtak, 04.10.2012.)

a)    Fizička lica

Prijem VPP platnih naloga stanovništva vršit će se do 12:00 sati.

b)   Pravna lica

Prijem VPP platnih naloga pravnih lica vršit će se do 14:00 sati, a bit će procesirani sa valutom 05.10.2012. godine. Svi nalozi zaprimljeni 04.10.2012. godine nakon 14:00 sati nosit će pečat "primljeno" 08.10.2012. godine.

 UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET (petak, 05.10.2012.)

a)    Fizička lica

Prijem i obrada UPP naloga vršit će se do 13:00 sati.

a)    Pravna lica

Prijem UPP platnih naloga vršit će se do 12:00 sati. Svi nalozi zaprimljeni nakon 12:00 sati nosit će pečat „primljeno“ 08.10.2012. godine, te će navedenog datuma biti izvršeni.

Naša podrška za Vaš uspjeh!