Obavještenje klijentima o radnom vremenu banke, dostupnosti servisa i bankomata u periodu od 30.11. do 05.12.2022. godine

28.11.2022.

Poštovani klijenti,

30.11.2022. godine bit će izvršena statusna promjena - pripajanje ASA Banka Naša i snažna ASA Banci d.d. Sarajevo.

Radi provođenja postupka pripajanja, nakon kojeg ASA Banka Naša i snažna nastavlja poslovati pod nazivom ASA Banka d.d. Sarajevo, obavještavamo vas da Banka neće raditi u periodu od 30.11.2022. (od 12:00 sati) do 05.12.2022. godine.

Radno vrijeme prvog radnog dana 05.12.2022. bit će od 08:00 do 18:00 sati.

U nastavku ćemo vam pružiti informacije o dostupnosti usluga i servisa Banke.

PRIJEM NALOGA UNUTRAŠNJEG PLATNOG PROMETA ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA:

Nalozi unutrašnjeg platnog prometa (GC I RTGS) na dan 30.11.2022. se primaju do 12:00 sati.

Interni nalozi plaćanja Fizičkih i Pravnih lica unutar Banke, te polozi pazara na dan 30.11.2022. se na šalterima Banke primaju do 12:00 sati.

Nalozi za plaćanje u unutrašnjem platnom prometu putem EBB i MBank se primaju 30.11.2022 do 12 sati nakon čega se servisi isključuju i ponovo će biti aktivni na dan početka rada Banke sljednika.

_____________________________________________________________________________________

PRIJEM NALOGA VANJSKOG PLATNOG PROMETA ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA:

Nalozi za plaćanje u inostranstvo u ASA Banka Naša i snažna dd Sarajevo se primaju do 24.11.2022. i isti će biti obrađeni do kraja radnog dana (24.11.2022.).

OBRADA UPP NALOGA PUTEM MOBILNOG I ELEKTRONSKOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA

Nalozi koje klijenti, FIZIČKA LICA, budu realizovali putem aplikacija mobilnog i elektronskog bankarstva će se primati 30.11.2022. godine do 12:00 sati.

OBRADA UPP NALOGA PUTEM MOBILNOG I ELEKTRONSKOG BANKARSTVA ZA PRAVNA LICA:

Nalozi koje klijenti PRAVNA LICA, budu realizovali putem aplikacija mobilnog i elektronskog bankarstva će se primati 30.11.2022. godine do 12:00 sati.

Kartično poslovanje Banke bit će u funkciji, bez prekida, u toku procesa pripajanja.

BANKOMATI Banke (koji se NE nalaze u okviru Podružnica) se NEĆE MOĆI KORISTITI u periodu od 29.11.2022. (utorak) do 05.12.2022. (ponedjeljak).

BANKOMATI Banke (koji su u okviru Podružnica) se NEĆE MOĆI KORISTITI u periodu od 30.11.2022. (od 12 sati)do 05.12.2022. (ponedjeljak).

Klijenti ASA Banke Naša i snažna imat će na raspolaganju bankomate BBI Banke, u svrhu podizanja gotovine sa debitnih kartica BEZ NAKNADE. (Lista bankomata BBI i PBS Banke)

Banka sljednik ASA Banka d.d. Sarajevo sa redovnim radnim vremenom nastavlja 05.12.2022. (ponedjeljak).

Molimo vas da se za sve potrebe obratite u vama najbližu Podružnicu ili na kontakt telefon:  080 020 070.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

ASA Banka Naša i snažna/ASA Banka d.d. Sarajevo