Obavještenje za klijente o statusnoj promjeni - pripajanje ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo

11.11.2022.

Poštovani klijenti,

Dana 30.11.2022. godine će završiti proces statusne promjene - pripajanje ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo. 

Nakon provođenja statusnog postupka pripajanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo nastavlja poslovati pod nazivom ASA Banka d.d. Sarajevo.

Molimo vas da u narednim danima pratite obavještenja postavljena na društvenim mrežama kao i na web stranicama obje banke na kojima ćete biti informisani o svim promjenama koje će uslijediti u narednom periodu.

Dodatno, svi klijenti će putem pošte ili e-maila primiti obavijest o svim promjenama koje se odnose na njihove proizvode i usluge.

Za sve dodatne informacije možete pozvati naš Kontakt centar na sljedeći broj telefona 0800 2 0070.

ASA Banka Naša i snažna