Obilježavanje Svjetskog dana štednje

30.10.2013.

Sberbank BH je povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje najavila donaciju štednih sijalica u 10 institucija i organizacija koje se bave edukacijom djece i zaštitom njihovih prava. Ovo donacijom povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje Sberbank BH naglašava i svoju dodatnu opredjeljenost za zaštitu okoliša i brigu o utrošku energije, te potrebi edukacije najmlađe populacije o značaju štednje u svim životnim sferama.

„Trudimo se biti “zelena“ banka, ne samo po korporativnim bojama, već i po našem djelovanju prema prirodnim resursima koji su ograničeni. Problem utroška i uštede energije je problem koji će u narednom periodu sve više dolaziti do izražaja. Odlučili smo da povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje umjesto nabavke promotivnih poklona za klijente ili različitih čestitki, novac uložimo u nabavku štednih sijalica koje ćemo donirati organizacijama koje se bave edukacijom djece“, izjavio je Edin Karabeg, predsjednik Uprave Sberbank BH.

Sberbank je trenutno u fazi selekcije organizacija i institucija kojima će biti uručena ova donacija. Akcija je naišla na veoma pozitivne efekete kod potencijalnih korisnika koji su do sada kontaktirani radi realizacije ovog projekta. Većina ovih organizacija i institucija posluje sa veoma limitiranim budžetima, te su veoma otvoreni za donacije ovakve vrste.

Sberbank BH će povodom Svjetskog dana štednje ugostiti u sedam svojih poslovnica učenike osnovnih škola sa namjerom dodatne edukacije o značaju štednje.

Sberbank BH promoviše štednju energije povodom Svjetskog dana štednje