Obustavljanje poslovanja u valuti HRK

10.11.2022.

Obavještavamo vas da na dan 01.01.2023. godine valuta EUR (Euro) postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022).

Temeljem naprijed navedenog, sva bezgotovinska plaćanja i konverzije u/iz valute HRK (Hrvatska kuna) se mogu vršiti u Poslovnicama Banke i putem digitalnog bankarstva Banke do 28.12.2022. godine.

Na dan uvođenja valute EUR (Euro) kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno na dan 01.01.2023. godine, Banka će izvršiti automatsku konverziju depozita klijenata iz valute HRK (Hrvatska kuna) u valutu EUR (Euro) po fiksnom kursu koji iznosi 1 EUR (Euro) = 7,53450 HRK (Hrvatska kuna), bez naplate naknade za konverziju.  

Banka će zaključno sa 30.11.2022. godine obustaviti otkup i prodaju efektive u valuti HRK (Hrvatska kuna).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti u najbližu Poslovnicu Banke ili kontaktirati Banku putem e-mail adrese info@asa-banka.ba.

Vaša ASA Banka Naša i snažna