Online kreditni zahtjevi

26.09.2013.

„Mi kontinuirano pratimo potrebe naših klijenata, slušamo šta oni žele i svoju ponudu prilagođavamo tome. U tom kontekstu treba posmatrati i ovu pogodnost koju smo omogućili našim klijentima“, izjavio je predsjednik Uprave Sberbank BH, Edin Karabeg.

Online zahtjevi za kredite, kreditne kartice i prekoračenja po tekućem računu su namijenjeni za klijente koji nemaju dovoljno vremena za preuzimanje i popunjavanje zahtjeva u poslovnicama, žele u miru svog doma popuniti zahtjev i dobiti odgovor od banke u što kraćem vremenu. Zahtjevi se mogu preuzeti na www.sberbank.ba

Sberbank BH je svojim klijentima ponudila mogućnost online apliciranja za kredite, kreditne kartice ili prekoračenje po tekućem računu preko zahtjeva postavljenog na internet stranicu Banke. Ova pogodnost omogućava klijentima da ubrzaju proces apliciranja za kredit i smanje broj dolazaka u banku.