Opis usluge

  Odjel Globalna tržišta omogućio je svojim klijentima direktan pristup finansijskim tržištima putem Customer Desk-a u okviru kojeg se nudi lepeza proizvoda i usluga sa ciljem zaštite klijenata od negativnih uticaja promjene tržišnih uslova poslovanja.

  Nakon što klijentu omogućimo pristup Customer Desk-u, poštujući jednostavna pravila komunikacije, klijent ugovara kupoprodaje deviza (osim eura) ili plasman deviznih sredstava po trenutno važećim tržišnim uslovima bez obzira na uslove definisane internom kursnom listom ili nekim drugim dokumentom Banke.

Spot transakcije

  Promptna kupoprodaja (spot transakcije) podrazumijeva kupovinu ili prodaju deviza sa rokom poravnanja do dva radna dana po kursu konverzije ugovorenim u skladu sa trenutno važećim tržišnim uslovima i bez dodatnih troškova konverzije (provizije za konverziju).

  Ovim proizvodom klijent realizuje kupoprodaju deviza po uslovima povoljnijim od onih koji su definisani u internoj kursnoj listi Banke.

Terminska kupoprodaja

  Terminska kupoprodaja (forward transakcije) podrazumijeva kupovinu ili prodaju deviza sa rokom poravnanja dužim od dva radna dana. Ovaj proizvod predstavlja instrument zaštite klijenta od valutnog rizika, jer se kurs kupovine ili prodaje strane valute fiksira po trenutno važećim tržišnim uslovima sa namjerom izvršenja transakcije na tačno definisan datum u budućnosti. Ovako ugovoreni kurs ne predstavlja prognozu budućih kretanja valutnih odnosa.

Oročenje deviznih sredstava

  Slobodna sredstva Vašeg preduzeća možete oročiti kod naše Banke i na taj način, po osnovu kamata koje Banka isplaćuje na dogovoreni period, dolazite do dodatnih sredstava.
  Tako obezbjeđena sredstva možete koristiti za dalja investiranja i razvoj poslovanja.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Bank@Work

Da li želite Banku na vašem radnom mjestu?

Više

Garancije za dobro izvršenje posla

Zaštita kupca ili investitora od rizika pri realizaciji poslova

Više

Plativa garancija

Banka će na prvi poziv izvršiti isplatu određene sume novca korisniku garancije

Više