Zašto VISA debit Business card?

  Kartica koja je Vaš finansijski oslonac u svakoj poslovnoj situaciji. Budite bezbrižni na poslovnim putovanjima, sastancima, i prilikom svakodnevnog poslovanja.

 

 • dostupnost sredstava na računu 24/7

 • plaćanje direktnim zaduživanjem računa

 • praktična za plaćanja roba i usluga

 • podizanje gotovine na bankomatima Banke

Opis

  VISA Business Debit kartica je međunarodna debitna bankovna kartica namijenjena klijentima koji imaju aktivan transakcijski račun u Banci.

  Kartica predstavlja platni instrument koji Banka izdaje klijentu te mu na taj način omogućava plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima, kao i podizanje gotovine na isplatnim mjestima u zemlji i inostranstvu, koja nose oznaku prihvata VISA Electron.

Parametri

  Uzimajući u obzir potrebe klijenata, omogućeno je definisanje individualnog limita za korištenje Visa Business Debit kartice. Za svakog korisnika definiše se:

  • limit za podizanje gotovine na bankomatu,
  • limit za plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima.

  Maksimalni dnevni iznos transakcije kupovine (POS) iznosi 3.000 BAM, dok maksimalni dnevni iznos isplate gotovine na ATM-u iznosi 1.500 BAM. 

  Maksimalni dnevni broj transakcija kupovine je 15 transakcija, a maksimalni dnevni broj transakcija ispate gotovine je 5 transakcija.

  Maksimalne dnevne limite korištenja debitne kartice moguće je korigovati na zahtjev korisnika Kartice.

  Po kartici se ne izdaje poseban izvod nego se svi učinjeni troškovi evidentiraju u redovitom izvodu po poslovnom računu.

Pregled naknada

  U skladu sa Tarifnikom naknada za bankarske usluge u poslovanju sa pravnim licima

Procedura u 3 laka koraka

 1. Aplicirajte online

 2. Lični bankar će Vas kontaktirati

 3. Dokumentaciju dostavite u Banku

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.

 

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Plaćanja u zemlji

Brza i kvalitetna realizacija platnih naloga po svim osnovama u okviru domaćeg platnog prometa.

Više

Blic revolving kredit

Kredit na revolving osnovi, tako da se može vršiti povlačenje i povrat sredstava u skladu sa potrebama i mogućnostima.

Više

Customer desk

Omogućili smo vam direktan pristup finansijskim tržištima putem Customer Desk-a

Više