Vrste računa

Izaberite opciju u zavisnosti od svojih poslovnih potreba.

Otvaranje računa

Prvi je korak u uspostavljanju Vaše poslovne saradnje s Bankom koja pruža kompletan bankarski servis na jednom mjestu

Više

Računi za redovno poslovanje

Računi na kojima se vode novčana sredstva koja vlasnici računa ostvaruju, njima raspolažu i obavljaju transakcije.

Više

Računi za posebne namjene

Račun za uslugu uplate osnivačkog pologa i uslugu uplate sredstava za dokapitalizaciju.

Više