Pogodnosti za poduzetnike - povoljnije kamatne stope i duži rokovi otplate

17.09.2013.

Sberbank BH nastavlja sa podrškom razvoju privrede. Nakon nedavno pokrenute akcije za poduzetnike – kompanije sa godišnjim prometom do dva miliona KM, Sberbank je uvela nove proizvode namijenjene ovim preduzećima. Radi se o potpuno novim proizvodima na tržištu „Blic revolving kreditu 3 X 12“  čija je namjena finansiranje obrtnih sredstva  s rokom od maksimalno 36 mjeseci, te „Relaksirajući obrtni kredit“ namijenjen za (re)finansiranje trajnih obrtnih sredstava, čiji je rok do 60 mjeseci.

 „Kamatne stope na ove kreditne proizvode su veoma atraktivne u odnosu na uslove na tržištu, a posebna pogodnost za naše klijente je što mogu ostvariti i dodatno smanjenje kamatne stope do - 0,6 % ukoliko se opredijele za mogućnosti koje im nudimo“, izjavio je direktor poslovanja sa stanovništvom i poduzetnicima, Jasmin Spahić. „Pored atraktivnih rokova korištenja, dodatna pogodnost koju nudimo je automatska prolongacija kod blic kredita, što je jedinstvena pogodnost na bh. tržištu“, naglasio je Spahić  

Sberbank posebnu pažnju posvećuje sektoru poduzetnika obzirom da su oni veoma važni za ukupni razvoj bh. privrede. U skladu s tim treba posmatrati kontinuirane aktivnosti koje Banka poduzima.

Nastavak podrške Sberbank BH razvoju privrede

Dodatne pogodnosti za poduzetnike – povoljnije kamatne stope i duži rokovi otplate