Polugodišnja objava podataka

04.08.2022.

Oslobođenje, 30.06.2022. strana 1, strana 2