Zašto Globalna tržišta?

  Svojim iskustvom, znanjem i profesionalizmom, sektor za Globalna tržišta zauzima jednu od vodećih pozicija na lokalnom tržištu u trgovanju stranim valutama. Nudimo širok spektar proizvoda i usluga koji vam omogućavaju zadovoljenje potreba u pogledu zaštite od valutnog rizika i rizika likvidnosti.

 

 • Konverzija vodećih svjetskih valuta

 • Tržišne kamatne stope

 • Povlašteni devizni kurs

 • Zaključenje transakcija bez naknada

FX Spot

  • Kupoprodaja deviza po povlaštenom tržišnom kursu
  • Datum izvršenja transakcije do dva radna dana

FX Forward

  • Terminska kupoprodaja deviza po ugovorenom kursu sa datumom izvršenja na bilo koji dan u budućnosti
  • Osigurajte kurs za planirana devizna plaćanja ili planirane devizne prilive
  • Zaštitite svoje prihode od negativnog uticaja kursnih razlika

FX Order

  • Naručena kupoprodaja deviza po ciljanom kursu 
  • Transakcija se izvršava samo ukoliko tržišni kurs dostigne željeni nivo
  • Osigurajte se od prekomjernog pada vrijednosti deviza koje imate na računu ili prekomjernog rasta vrijednosti deviza koje želite kupiti.

FX Swap

  • Kombinacija Spot transakcije i suprotne Forward transakcije po tržišnom kursu
  • Iskoristite trenutni višak likvidnosti u jednoj valuti za pokrivanje manjka likvidnosti u drugoj valuti bez stvaranja deviznog rizika za vaše poslovanje

MM Depozit

  • Oročite višak kratkoročne likvidnosti u različitim valutama po tržišnim kamatnim stopama

Kontakt

  Za više informacija o uslugama Globalnih tržišta, molimo vas da se obratite vašem Voditelju poslovnog odnosa ili direktno stupite u kontakt sa sektorom za Globalna tržišta putem email-a globalna.trzista@asa-banka.ba ili na telefone

  • +387 33 294 852
  • +387 33 294 721

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Faktoring

Faktoring je finansijska usluga u kojoj Klijent prodaje Banci svoja postojeća i buduća nedospjela potraživanja.

Više

Globalna tržišta

Zaštite se od valutnog rizika i pristupite tržištu novca putem naših usluga

Više

Kontokorentni kredit

Uz prekoračenje po poslovnom računu imate automatski pristup sredstvima

Više