Zašto Hal E-Bank?

  Hal E-Bank je sistem elektronskog bankarstva koji korisniku omogućava da sa jednim programom i jednom karticom radi sa svojim računima u svim bankama koje su u sistemu Hal E-Bank. Zasniva se na poslovanju putem Hal E-bank aplikacije (off-line aplikacija).

 

 • Ino i plaćanja u zemlji

 • Prenos sredstava na KM i devizne račune

 • Konverzija valuta po dnevnom kursu

 • Uvid u stanje po računima

Verzije Hal E-Bank

  • Hal E-Bank/ Personal je jednokorisnička verzija programa koja je namijenjena za rad na jednom računaru.
  • Hal E-Bank/ Corporate je višekorisnička verzija programa namijenjena istovremenom radu na više računara koji su povezani u lokalnu mrežu.
  • Hal E-Bank/Web je dopunsko rješenje osnovnim rješenjima Hal E-Bank/Personal i Hal E-Bank/Corporate. Koristi se za praćenje platnog prometa bez klijentovog programa, ili za pripremu i potpisivanje naloga i paketa sa različitih lokacija.
  • B2B Hal E-Bank omogućava povezivanje informacionog sistema velikih pravnih lica (SAP, NAVISION, BAAN) sa informacionim sistemom banke za platni promet u zemlji i inostranstvu. Komitent ovim rješenjem dobija najveću ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka.

Parametri

  Preduslovi za korištenje Hal E-Bank:

  • Otvoren transakcioni račun kod Banke
  • Potpisani i ovjereni dokumenti neophodni za pristup Hal E-Bank sistemu

  Podrška korisnicima Hal E-Bank elektronskog bankarstva je:

  Hal E-Bank Najčešće postavljena pitanja

 

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Globalna tržišta

Zaštite se od valutnog rizika i pristupite tržištu novca putem naših usluga

Više

Krediti za obrtna sredstva

Kreditima za obrtna sredstva uskladite svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima.

Više

Transakcijski račun

Gotovinski i bezgotovinski platni promet u KM i drugim valutama. 

Više