Zašto investicijski kredit?

  Investicijski krediti namijenjeni su za dugoročno financiranje investicijskih projekata ili programa u cilju kreiranja, modernizacije, ekspanzije i diverzifikacije granskih i proizvodnih postrojenja, investiranje u poslovne prostore, skladišne prostore, građevinska zemljišta, vozni park i ostala osnovna sredstva.

 

 • Namjensko korištenje sredstava

 • Duži rokovi otplate

 • Mogućnost korištenja grejs perioda

 • Biranje načina korištenja sredstava

Pregled naknada

  Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, instrumentima osiguranja, historijom saradnje sa Klijentom.

 • Iznos kredita zavisi od svrhe finansiranja, finansijskog stanja klijenta, datih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja, maksimalno 80% vrijednosti investicije.
 • Rok otplate je do 60 mjeseci. Duži rokovi otplate su mogući, u zavisnosti od vrste, veličine i složenosti investicije
 • Rok korištenja je do 12 mjeseci
 • Sredstva možete koristiti jednokratno ili u više tranši u zavisnosti od kupoprodajnog ugovora / ugovora o gradnji / investicionog  plana ili sl.
 • Otplata u jednakim mjesečnim / kvartalnim / polugodišnjim anuitetima ili ratama glavnice ili ugovoreni otplatni plan
 • Grace period do 12 mjeseci. 

 

Procedura u 3 laka koraka

 1. Aplicirajte online

 2. Lični bankar će Vas kontaktirati

 3. Dokumentaciju dostavite u Banku

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Investicijski kredit

Dugoročno financiranje postrojenja, investiranje u poslovne prostore i osnovna sredstva

Više

Specijalni računi

Usluga otvaranja specijalnih računa, gdje se banka  pojavljuje kao agent koji garantuje da će posao biti izvršen.

Više

Plaćanja u zemlji

U poslovnicama ASA Banke Naše i snažne možete obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet.

Više