Krediti

Kontokorentni kredit

Uz prekoračenje po poslovnom računu imate automatski pristup sredstvima

Više

Krediti za obrtna sredstva

Kreditima za obrtna sredstva uskladite svakodnevne i/ili povremene potrebe za novčanim sredstvima.

Više

Kredit za trajna obrtna sredstva

Finansiranje nabavke trajnih obrtnih sredstava u okviru investicijskog ulaganja.

Više

Investicijski kredit

Dugoročno financiranje postrojenja, investiranje u poslovne prostore i osnovna sredstva

Više

Projektno finansiranje

Projektno finansiranje je dugoročno finansiranje stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih, infrastrukturnih ili industrijskih projekata koje se bazira na projiciranim novčanim tokovima projekta, a ne samo na kreditnoj sposobnosti investitora. Rizici projekta su raspodijeljeni između različitih strana uključenih u projekat.

Više