Šta je ovlašteni mijenjač?

    Ovlašteni mjenač je pravna osoba ili poduzetnik koji je registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, ima zaključen ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sa Bankom i ima ovlaštenje nadležnog Ministarstva.

    Osnov proizvoda Ovlašteni mjenjač je obavljanje neutralnih poslova i to na način da pravno lice u svoje ime, a za račun Banke obavlja mjenjačke poslove uz naknadu ugovorenu u procentu od naplaćene naknade za obavljanje mjenjačkih poslova.

  • Otkup efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih osoba;
  • Prodaju efektivnog stranog novca domaćim i stranim fizičkim osobama, u obimu raspoloživog otkupljenog stranog novca;

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Kredit za trajna obrtna sredstva

Finansiranje nabavke trajnih obrtnih sredstava u okviru investicijskog ulaganja.

Više

Dnevno noćni trezor

Vama na usluzi u bilo koje vrijeme

Više

Bank@Work

Banka na Vašem radnom mjestu

Više