Izgubili ste karticu?

    Izgubljenu karticu odmah prijavite, i spriječite zloupotrebu.

Kontakt telefon

033 846 777

    Izgubljenu ili ukradenu karticu možete prijaviti 24h dnevno na telefon 033 846 777

    Vašu karticu ćemo privremeno blokirati, i tako onemogućiti njeno korištenje.

    U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije kontaktirajte naš Call Centar na telefon 033 954 700

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Plaćanja u zemlji

U poslovnicama ASA Banke Naše i snažne možete obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet.

Više

Garancije

Bankarske garancije su instrumenti osiguranja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza.

Više

Globalna tržišta

Zaštite se od valutnog rizika i pristupite tržištu novca putem naših usluga

Više