Računi

Prvi korak ka uspostavljanju Vaše poslovne saradnje sa Bankom.

Transakcijski račun

Gotovinski i bezgotovinski platni promet u KM i drugim valutama. 

Više

Specijalni računi

Usluga otvaranja specijalnih računa, gdje se banka  pojavljuje kao agent koji garantuje da će posao biti izvršen.

Više