Prelazak na novi procesni kartični centar

28.12.2015.

Prelazak na novi kartični procesni centar

Sa ciljem unaprjeđenja kvaliteta usluge Sberbank BH prelazi na novi procesnicentar za kartično poslovanje,koji će omogućiti kvalitetniju i pouzdaniju uslugu.

Zbog implementacije novih tehnoloških rješenja postoji mala mogućnost zastoja u korištenju kartica 25.11. u periodu od 10 do 14 sati.
Unaprijed se izvinjavamo na eventualnim neugodnostima.

Prebacivanje bankomata na novi procesni centar će se vršiti sukcesivno, od 27.11. do 16.12. u skladu sa definisanom dinamikom.  Tokom zamjene softvera bankomati će biti van funkcije maksimalno tri sata.