Robni kredit u TC FIS

28.12.2015.

Kupovina u TC FIS je još pristupačnija

Sberbank BH i FIS doo iz Viteza potpisali su sporazum kojim je kupcima ovog trgovačkog lanca omogućena kupovina putem robnog kredita Sberbank BH. Maksimalan rok otplate je 12 mjeseci, a visina kredita se kreće od 200 do 5.000 KM. Kupovina je bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, te uz sniženu kamatnu stopu od 3%.
Putem robnog kredita moguća je kupovina svih roba iz neprehrambenog asortimana. 

Kupujte sa još većim zadovoljstvom.