Saopštenje vezano za trenutnu geopolitičku situaciju

16.05.2022.

Sberbank BH posluje uobičajeno, pružajući sve proizvode i usluge svim svojim klijentima.

Sberbank BH je dio Grupacije Sberbank Europe – europske finansijske institucije s europskom bankarskom licencom.

Sberbank BH posluje na lokalnom tržištu, prvenstveno je na usluzi klijentima u Bosni i Hercegovini, pod regulativom i nadzorom Agencije za Bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.