Sberbank 34. u svijetu

11.07.2013.

11.07.2013., Sarajevo/Beč - Prema rangiranju „Top 1000 World banks“, po veličini kapitala, koju publikuje „The Banker“ magazin, Sberbank je rangirana kao 34. banka na svijetu, čime je ostvaren porast za 15 mjesta u odnosu na prethodnu godinu (prethodne godine je banka bila na 49. poziciji).
Osim toga, u skladu sa ovim rangiranjem, Sberbank se nalazi na petom mjestu u svijetu premaodnosu kapitala prema aktivi i na prvoj poziciji u pogledu povrata na aktivu (ROA) i povrata na kapital (ROE). Glavni kriterij za ovo rangiranje je Tier 1 kapital.
U maju 2013. godine Sberbank je rangirana kao 70-ta najvrjednija tržišna marka, od strane "BrandZ Top 100" najvrjednijih globalnih marki, koju priprema Millward Brown Optimor (MBO).  U rangiranju najvrjednijih globalnih marki, objavljenom u februaru 2013. od strane konsultantske kompanije Brand Finance Sberbank je ocjenjena čak i višom ocjenom - Sberbank je rangirana na 63. mjestu sa procjenom vrijednosti od 14,16 milijardi USD.
Sberbank servisira više od 110 miliona klijenata u segmentu stanovništva, te više od milion korporativnih klijenata. Ukupno zapošljava više od 240.000 ljudi. U februaru prošle godine Sberbank je proširila poslovanje na Centralnu i Istočnu Evropu kupovinom Volksbank International. Sberbank BH, dio je Sberbank grupacije i od februara 2013. godine u procesu je promjene vizuelnog identiteta i prilagođavanja visokim Sberbank standardima. Inovativnim pristupom u koncipiranju izgleda poslovnica, te uvođenjem dodatnih pogodnosti, poput besplatnog bežičnog interneta, Sberbank BH nastoji klijentima, osim veoma atraktivne ponude proizvoda i usluga, omogućiti da se osjećaju ugodnije i opuštenije u poslovanju sa bankom. 

Sberbank rangirana među 50 najvećih banaka na svijetu