Sberbank BH i Udruženje eksperata iz oblasti nekretnina (BHPA) potpisali memorandum o poslovnoj saradnji u oblasti procjene vrijednosti nekretnina.

16.01.2014.

Predstavnici Sberbank BH i Udruženja eksperata iz oblasti nekretnina (BHPA) potpisali su memorandum o poslovnoj saradnji u oblasti procjene vrijednosti nekretnina. Ovim memorandumom definisana je saradnja ove dvije organizacije na standardizaciji procjene vrijednosti.  

„Veoma smo zainteresovani za uređenje ove oblasti, jer realnom procjenom vrijednosti nekretnina štitimo interese dioničara, ali i naših klijenata. Kvalitetna procjena vrijednosti nekretnina jedno je od ključnih pitanja u bankarskom poslovanju“, izjavio je izvršni direktor Sberbank BH Denis Hasanić.  „Obzirom na rast naših kreditnih plasmana, među kojima krediti obezbijeđeni kolateralima imaju značajan udio, aktivnosti koje BHPA provodi na edukaciji procjenitelja i standardizaciji procjene vrijednosti nekretnina od velikog su značaja za unaprjeđenje našeg poslovanja“, kaže Hasanić, te dodaje da je „potpisivanje Memoranduma logičan slijed naše dosadašnje saradnje sa BHPA“.

„Cilj potpisivanja Memoranduma je prihvatanje BHPA certificiranih članova kao relevantnih profesionalaca i preferiranje njihovog angažmana na tržištu za profesije: tržišna procjena vrijednosti nekretnina, upravljanje, razvoj i promet nekretninama“, izjavio je prof. dr. Muharem Karamujić, član BHPA. 

Certificirani članovi BHPA osigurat će da je njihovo poslovanje u skladu sa najvišim globalnim standardima koje je odredio Kraljevski institut u Londonu (RICS), u cilju pružanja integriteta, kredibiliteta i etičkih standarda za procjenu vrijednosti nekretnina.

Sberbank BH zagovara jačanje standardizacije procjene nekretnina