Sberbank BH nastavila sa širenjem poslovne mreže. Sa radom počela poslovnica u Širokom Brijegu, koja će pokrivati područje Zapadne Hercegovine.

01.07.2014.

Jačanje poslovne mreže u Hercegovini

Nastavljeno je širenje poslovne mreže Sberbank BH. Nakon nedavno otvorene poslovnice u Vitezu, Sberbank BH je otvorila poslovnicu u Širokom Brijegu, te ovim činom počela poslovanje na području Zapadne Hercegovine.

"Ovo ljeto je veoma dinamično za nas. U procesu smo širenja poslovne mreže i ulaska na ona područja na kojima ranije nismo bili prisutni.  Hercegovina u cjelini nam je veoma važna, prije svega zbog značajnih privrednih potencijala, te se otvaranje poslovnice u Širokom Brijegu nametnulo kao logičan izbor. Uskoro ćemo otvoriti još jednu poslovnicu u Hercegovini, te intenzivirati naše aktivnosti u ovom dijelu BiH ", izjavila je Emina Muharemović, direktorica Poslovne mreže Sberbank BH.