Sberbank Europe AG potpisala ugovor o prodaji dionica nekoliko podružnica u centralnoj i istočnoj Evropi kako bi se fokusirala na ključna tržišta.

16.05.2022.

Sberbank Europe AG je 3. novembra 2021. godine potpisala ugovor sa AIK Bankom a.d. Beograd, Gorenjska bankom d.d. Kranj Agri Europe Cyprus Limited, za prodaju svojih banaka kćeri u Bosni i Hercegovini (Sberbank BH d.d. Sarajevo i Sberbank a.d. Banja Luka), Hrvatskoj (Sberbank d.d.), Mađarskoj (Sberbank Magyarország Zrt.), Srbiji (Sberbank Srbija a.d. Beograd) i Sloveniji (Sberbank banka d.d.), čija ukupna aktiva je 7,329 milijardi eura, posluju kroz 162 poslovnice i pružaju usluge za oko 600.000 klijenata (podaci s krajem 2020. godine).

Sberbank Europe AG odlučila je smanjiti svoje prisustvo u centralnoj i istočnoj Evropi kako bi se fokusirala na ključna tržišta i istražila nove poslovne modele. Sberbank CZ, a.s. iz Češke Republike ostaje u vlasništvu Sberbank Europe AG i nastavit će sa svojim sadašnjim poslovnim modelom.

Nakon podrobne analize više izvodivih opcija, transakcija sa AIK bankom, Gorenjskom bankom i Agri Europe Cyprus Limited, pokazala se najatraktivnijom.

Kupci imaju široko rasprostranjeno poslovno prisustvo u regionu kao i jasnu viziju budućeg razvoja, koja podržava dalji rast banaka i osigurava da klijenti i dalje dobijaju usluge istog visokog kvaliteta.

Zatvaranje transakcije podliježe odobrenjima domaćih i međunarodnih regulatora, kao i konkurencijskog vijeća, a očekuje se da će se desiti tokom 2022. godine.

Sberbank Europe

Sberbank Europe AG, sa sjedištem u Beču, Austrija, bankarska je grupa u 100% vlasništvu Sberbank Rusije, koja je najveća banka u Rusiji i centralnoj i istočnoj Evropi, te pruža usluge za više od 100 miliona klijenata. Sberbank Europe Grupa prisutna je u Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji. Sberbank Europe je 2014. godine ušla u poslovanje sa stanovništvom u Njemačkoj, etablirajući se kao uspješna direktna banka sa atraktivnim štednim i kreditnim proizvodima na konkurentnom i dinamičnom tržištu. Do kraja trećeg kvartala 2021. Sberbank Direct prikupila je 1,2 milijarde eura depozita i plasirala je više od 600 miliona eura kredita od pokretanja svog prvog potpuno digitalnog kreditnog proizvoda za fizička lica na njemačkom tržištu 2018. Sberbank Europe Grupa ima oko 800.000 klijenata, ima 187 filijala i broji preko 3.900 zaposlenih širom Evrope. Ukupna aktiva Sberbank Europe iznosi 13 milijardi eura  (podatak od 31. decembra 2020.).

Website: www.sberbank.at   

Sberbank

PJSC Sberbank je najveća ruska banka i vodeća svjetska finansijska institucija. Držeći skoro jednu trećinu ukupne imovine ruskog bankarskog sektora, Sberbank je ključni zajmodavac nacionalne ekonomije i jedan od najvećih primaoca depozita u Rusiji. Vlada Ruske Federacije koju predstavlja Ministarstvo finansija Ruske Federacije je glavni dioničar PJSC Sberbank i posjeduje 50% plus jednu dionicu s pravom glasa u odobrenom kapitalu banke, dok preostalih 50% minus jedna dionica s pravom glasa drže domaći i međunarodni investitori. Sberbank ima klijente u 18 zemalja. Banka ima veliku distributivnu mrežu u Rusiji sa oko 14.000 filijala, dok njene međunarodne operacije – banke kćeri, filijale i ogranci – nalaze se u Velikoj Britaniji, SAD, CIS, centralnoj i istočnoj Evropi, Indiji, Kini i drugim zemljama. Posjeduje opštu bankarsku licencu br. 1481 dd. izdatu 11.05.2015, od Banke Rusije.

Službene stranice banke: www.sberbank.com (Sberbank Group website), www.sberbank.ru.

U 2020. godini Sberbank je prošla kroz rebrendiranje, kada je u pitanju ponuda finansijskih i nefinansijskih usluge banke i Sberbank grupe fizičkim i pravnim licima. Danas, Sber ekosistem predstavlja niz usluga za život i svakodnevnu pomoć u rješavanju gorućih svakodnevnih problema za pojedinačne kupce i poduzeća. Sber ekosistem stranica: www.sber.ru.