Bankoosiguranje

Za bebrižniju i sigurniju budućnost

Zdravstvena osiguranja

U saradnji s osiguravajućim društvom Vienna osiguranje pružamo vam mogućnost ugovaranja zdravstvenih osiguranja u bilo kojoj poslovnici ASA Banka Naša i snažna, kao i putem Viber kanala Banke

Više

Životno osiguranje

Izaberite posebne programe osiguranja prema Vašim potrebama. Jer život nema cijenu. Superior" životno osiguranje.

Više

Osiguranje od nezgode

Ne čekajte da se nesretni slučaj dogodi, osigurajte se već danas! Budi slobodan.

Više

Osiguranje korisnika kredita

Većinu naših kredita klijent može realizovati uz policu osiguranja korisnika kredita. Budite uvijek spremni.

Više

Osiguranje imovine

Imovina, kao što su stanovi, kuće, vikendice, stvari u domaćinstvu i predmeti od posebne važnosti, izložena je velikom broju rizika.

Više

Osiguranje kartica

Nudimo Vam posebnu uslugu osiguranja platnih kartica. Biraj sigurnu karticu.

Više