Zašto Lombardni i depozitni kredit?

  Lombardni ili depozitni kredit predstavlja kredit uz korištenje depozita kao sredstva za osiguranje kredita.

  Prema Vašem izboru te u zavisnosti od iznos i roka kredita učešće depozita može biti u omjeru 100% i 50%

 

 • učešće depozita 100% i 50%

 • minimalna kamatna stopa

 • bez dokazivanja namjene

Karakteristike

Model 100%

 • iznos kredita: od 3.000 KM maksimalan iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnošću korisnika kredita
 • rok otplate:   od 13 mjeseci do 120 mjeseci
 • učešće depozita: 100%
 • depozit: depozit je potrebno osigurati iz ličnih/vlastitih sredstava
 • kredit je u ponudi bez i sa valutnom klauzulom
 • kamatne stope za nekamatonosni depozit: 2,50% p.a. fiksno, EKS 3,30%*
 • kamatne stope za kamatonosni depozit: 3,00% p.a. fiksno + kamatna stopa na depozit, EKS 5,44%**

Model 50%

 • iznos kredita: od 3.000 KM do 80.000 KM
 • rok otplate:   od 13 mjeseci do 120 mjeseci
 • učešće depozita: 50%
 • depozit: depozit je potrebno osigurati iz ličnih/vlastitih sredstava
 • kredit je u ponudi bez i sa valutnom klauzulom
 • kamatne stope za nekamatonosni depozit: 4,50% p.a. fiksno, EKS 5,68%*
 • kamatne stope za kamatonosni depozit: 5,00% p.a. fiksno + kamatna stopa na depozit, EKS 6,18%**

*Nekamatonosni depozitni kredit

Efektivna kamatna stopa je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu obračunatu na iznos kredita od KM 20.000 i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a su uračunati troškovi naknade za obradu kredita, naknada za administraciju kredita, troškovi polise osiguranja (kod modela 50%) i troškovi pribavljanja mjenice.

**Kamatonosni depozitni kredit

Efektivna kamatna stopa je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu, kamatu na depozit, obračunatu na iznos kredita od KM 20.000 i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a su uračunati troškovi naknade za obradu kredita, naknada za administraciju kredita, troškovi polise osiguranja (kod modela 50%) i troškovi pribavljanja mjenice.

 

Preuzmite zahtjev za kredit

Procedura u 3 laka koraka

 1. Aplicirajte online

 2. Lični bankar će Vas kontaktirati

 3. Dokumentaciju dostavite u Banku

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Tekući račun

Račun koji otvara mnoštvo mogućnosti

Više

Visa Gold Debit

Prestižno i moderno sredstvo plaćanja prilagođeno Vašem životnom stilu

Više

Sigurnosni sefovi

Mirno spavajte, vaše dragocjenosti su na sigurnom

Više