Zašto Osiguranje kartica?

  Vodeći računa o potrebama naših klijenata za sigurnošću, kao i kvaliteti usluge, u saradnji sa osiguravajućim društvom Vienna osiguranje d.d. nudimo Vam posebnu uslugu osiguranja platnih kartica. Paketi osiguranja pokrivaju svakodnevne životne situacije i pružaju zaštitu u slučaju gubitka ili krađe kartica i ličnih dokumenata.

Debitne kartice

  Gubitak/krađa bankovnih kartica i dokumenata predstavlja veliki trošak. Kako biste umanjili potencijalnu štetu ugovorite osiguranje debitnih kartica u okviru Paketa za stanovništvo.

  Rizici od kojih će klijenti sa karticom uz osiguranje biti osigurani su:

  • Smrt uslijed bolesti ili nezgode
  • Trajni invaliditet uslijed nezgode preko 50%
  • Krađa dokumenata / finansijski gubitak
  • Zloupotreba kartice uslijed krađe ili gubitka (između trenutka gubitka ili krađe i vremena prijave/blokiranja kartice) ili neovlaštenog korištenja na internetu
  • Skimming
  • Usluga asistencije u kući
  • Produžena garancija

  Šta trebam da uradim u slučaju potrebe za pomoć u kući ili u slučaju kvara uređaja nakon isteka garancije?

  Pozivam Asistenciju na besplatni broj telefona

  080 03 06 02

  Asistencija će u kratkom vremenskom roku organizovti stručnu ekipu koja će odmah izaći na teren i otkloniti prijavljeni kvar na adresi stanovanja klijenta koji ima ugovorenu uslugu osiguranja debitne kartice u Paketu. 

  Za slučaj kvara na uređaju kupljenom debitnom karticom koja ima ugovorenu uslugu osiguranja debitne kartice u Paketu, nakon isteka garancije, Asistencija će organizovati preuzimanje uređaja na  kućnoj adresi klijenta, popravku u ovlaštenom servisu i dostavu popravljenog uređaja na kućnu adresu nakon izvršene popravke.”

Kreditne kartice

  Posebno kreiranom policom osiguranja korisnika kreditnih kartica klijent će osigurati podmirivanje svojih obaveza u slučaju neželjenih životnih situacija. Ugovaranjem police osiguranja osiguravajuća kuća preuzima otplatu kredita u slučajevima poput:

  • Smrt korisnika kreditne kartice (zbog nezgode ili bolesti) – Osiguravatelj će isplatiti cjelokupni iznos duga po kreditnoj kartici tj. iznos iskorištenog limita po kartici, a maksimalno do visine odobrenog limita.
  • Invalidnost 50% i viša – Osiguravatelj će uplatiti ostatak duga po kreditnoj kartici tj. iznos iskorištenog limita po kartici, a maksimalno do visine odobrenog limita.
  • Gubitak posla – Osiguravatelj će preuzeti otplatu duga u visini do 6 mjesečnih anuiteta po kreditnoj kartici (Anuitet podrazumijeva 5% od iznosa duga po kreditnoj kartici, koji je evidentiran u trenutku nastanka osiguranog slučaja).
  • Bolovanje duže od 42 dana – Isplata štete se vrši u visini do 6 mjesečnih anuiteta po kreditnoj kartici. Anuitet podrazumijeva 5% od iznosa duga po kreditnoj kartici, koji je evidentiran u trenutku nastanka osiguranog slučaja.

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Penzionerski kredit

Nikada nije kasno

Više

Debit Mastercard Gold

Zlatnima su otvorena vrata VIP salona i podižu gotovinu na svim bankomatima bez naknade

Više

Životno osiguranje

Izaberite posebne programe osiguranja prema Vašim potrebama. Jer život nema cijenu. Superior" životno osiguranje.

Više