Zašto Platni promet?

  Brzo i kvalitetno realizovanje naloga platnog prometa kao i usluge međunarodnog kliringa. Uplata na račune fizičkih lica u okviru ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo je bez naknade. Opcija međunarodnog kliringa je poseban oblik platnog prometa sa Srbijom koji je omogućen preko centralnih banaka

 

 • pogodnosti međunarodnog kliringa

 • povoljne naknade

 • ušteda novca i vremena

Međunarodni kliring

  Međunarodni kliring predstavlja poseban oblik platnog prometa sa Srbijom koji je omogućen preko centralnih banaka, a ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo je učesnica u međunarodnom kliringu.

  Prednost ovog načina plaćanja je što korisnik dobija puni iznos poslatih sredstava isti dan.
  Uslovi koji bi trebalo da budu ispunjeni kako bi devizni nalog mogao biti plaćen putem međunarodnog kliringa su kako slijedi:

  • banka korisnika u Srbiji treba biti uključena u kliring,
  • nalog za plaćanje može biti samo u EUR – valuti,
  • korisnik sredstava mora imati IBAN - međunarodni broj bankovnog računa (International Bank Account Number)

  Provizija: 20 KM fiksno

  Ažuriranu listu banaka u Srbiji, učesnica međunarodnog kliringa, možete dobiti u svim poslovnicama Banke.

Lista korespondentnih banaka

Pregled naknada

  Uplata na račune fizičkih lica u okviru ASA Banka Naša i snažna

  Bez naknade

  Uplata na račune pravnih lica u okviru ASA Banka Naša i snažna

  2,50 KM

  Doznake na druge banke od 0 do 9.999,99 KM     3,00 KM

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi

Robni krediti

Uživajte u kupovini bez kamate i naknade

Više

Naša srijeda

Ostvarujte do -20% popusta kod trgovaca na preko 400 lokacija u zemlji kupujući srijedom. 

Više

Zajedno stvaramo uspomene

.

Više