TurkEximbank i Sberbank postigli dogovor u vrijednosti od milijardu US dolara za povećanje izvoza i trgovine Turske s Rusijom

05.12.2012.

Generalni direktor banke TurkExim Hayrettin Kaplan i Herman Gref, izvršni direktor i predsjednik Uprave Sberbank, potpisali su Memorandum o razumijevanju. Potpisivanje je izvršeno za vrijeme radne posjete predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina Turskoj.

Predsjednik Uprave Sberbank Herman Gref je, komentirajući potpisivanje, rekao: „Rusija i Turska su strateški partneri i dijele sve veće međunarodne trgovinske tokove i zajedničke investicijske projekte. Naš cilj je povećati financiranje poslovanja između ruskih i turskih firmi, a to će potpomoći nedavna integracija DenizBank u grupaciju Sberbank. Ovim Memorandumom o razumijevanju značajno će se proširiti mogućnosti Sberbanke u pružanju podrške poslovanju naših komitenata putem modernih i efikasnih metoda financiranja u svim regionima u kojima smo prisutni”.

Prema uslovima sporazuma, TurkExim i Sberbank namjeravaju dati podršku turskom izvozu prema kupcima u Rusiji i drugim ciljanim zemljama u vrijednosti od milijardu US dolara na period od naredne tri godine. TurkExim će razmotriti povećanje iznosa za financiranje potpore ukoliko potražnja bude veća od milijardu US dolara.

Sberbank Rusije je najveća banka u Rusiji i drži gotovo trećinu sve aktive bankarskog sektora u Rusiji. Centralna banka Ruske Federacije je osnivač i većinski dioničar Sberbank, koja posjeduje 50% ukupnog dioničkog kapitala s udjelom od jednog glase više u odlučivanju. Ostale dionice su u posjedu više od 245,000 pojedinaca i institucionalnih investitora. Banka ima najveću distributivnu mrežu u Rusiji s preko 19.000 filijala i ekspozitura u 20 zemalja, uključujući i zemlje Komonvelta neovisnih zemalja, središnje i istočne Europe i Tursku. U septembru 2012. godine, Sberbank je okončala akviziciju DenizBank AS koja je rangirana kao 6. banka među privatnim bankama i kao 9. banka od svih turskih banaka prema ukupnoj konsolidiranoj aktivi.

Banka ima opštu bankarsku dozvolu br. 1481 koju je izdala Banka Rusije.

Službena internet stranica je www.sberbank.ru.

3. decembra 2012, Istanbul Izvozna kreditna banka Turske (TurkExim) i Sberbank Rusije, najveća financijska institucija u Rusiji, potpisali su danas Memorandum o razumijevanju u vrijednosti od milijardu US dolara za omogućavanje povećanja izvoza turskih dobara i usluga u Rusiju i druge zemlje u kojima Sberbank posluje i u kojima su dostupni programi banke TurkExim.