Usklađenost poslovanja

  ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo je u potpunosti posvećena obavezi usklađenosti poslovanja sa važećim standardima, propisima i zakonima.

  • Kodeks ponašanja
  • FATCA
  • Wolfsberg Group Questionnaire (CBDDQ)
  • US Patriot Act Certification

Kodeks ponašanja

  Kodeks ponašanja ASA Banka Naša i snažna BH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Kodeks) sadrži osnovne etičke principe i pravila poslovnog ponašanja, koja su zasnovana na misiji i vrijednostima ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), osiguravajući iskren i fer odnos prema svim zaposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima, kao i usklađenost poslovanja sa zakonima, drugim propisima i internim aktima Banke. 
  Kodeks je namijenjen svim zaposlenima Banke, bez obzira na to koje poslove obavljaju, uključujući i članove organa Banke. Banka podržava i podstiče svoje zaposlene, ali i poslovne partnere i klijente, da slijede uspostavljene etičke standarde.

FATCA

  FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – Zakon o stranim računima poreznih obveznika) je američki zakon koji je donesen 18.03.2010. godine, a stupio je na snagu 01.07.2014. godine. FATCA propis zahtijeva identifikaciju i evidentiranje informacija o američkim poreskim obveznicima, koji imaju finansijske račune u bankama ili drugim finansijskim institucijama, kao i izvještavanje o tim klijentima i njihovim računima od strane neameričkih finansijskih institucija prema američkom poreskom organu (IRS – Internal Revenue Service).

  ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo je uskladila svoje poslovanje sa FATCA propisom i registrovana je sa statusom “Participating Foreign Financial Institution”.

  Global Intermediary Identification Number (GIIN): XC366W.99999.SL.070

  FATCA obrazac ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo možete preuzeti ovdje.

  Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo možete se obratiti Banci putem e-mail-a: fatca@asa-banka.ba

  Detaljne informacije o FATCA propisu možete dobiti putem web stranice: www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA 

Wolfsberg Group CBDDQ

  Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)

  Wolfsberg Group je udruženje trinaest globalnih banaka koje ima za cilj razviti okvire i smjernice upravljanja rizicima od finansijskog kriminala, posebno u pogledu politike „Upoznajte svog klijenta“, borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire pruža glavne informacije o strukturi Banke i postupcima koji se provode kako bi se spriječila upotreba financijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

  Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) možete preuzeti ovdje.

US Patriot Act Certification

  US Patriot Act  je donesen od strane američkog Ministarstva finansija, prema kojem su američke banke, kao i brokeri-dileri sa vrijednosnim papirima u obavezi obezbijediti određene informacije o stranoj korespondentnoj banci, a sa ciljem jačanja mjera usmjerenih na sprječavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.